Blog

1 Ekim 2019

Desenli Asfalt Kullanımı

Hem sağlam hem dekoratif zemin denildiği zaman ilk akla gelen desenli asfalt diyebiliriz. Birçok yönden avantajlı olmakla birlikte, uzun ömürlü olması ve diğer asfalt çeşitlerine göre daha hızlı yapılabilmesi, desenli asfalt kullanımına daha fazla rağbet edilmesinde etkili olmuştur. Desenli asfalt, asfalt sıcakken asfaltın üzerine kalıp üzerine desenlerin dökülmesiyle ortaya çıkmaktadır. Asfaltın görsel olarak daha da katmanlı hale gelmesi ve daha kuvvetlenmesi konusunda desenli asfalt kullanımı artış göstermektedir.

Görselliğin yanında, desenli asfaltın kullanılması elbette daha da önemli işlere yaramaktadır. Trafikte, meydanlarda uyarılar, işaretler, yönlendirmeler desenli asfalt kullanımıyla daha kolay yapılmaktadır. Son yirmi yılın içinde geliştirilmiş bir sistem olarak, hem dayanıklı hem dekoratif zemin çalışması hemen hemen her yerde uygulanmaktadır. Çimentonun dayanıklılığı ve asfalt esnekliği desenli asfaltın en büyük özelliklerindendir. Desenli asfalt uygulamasında, balık sırtı, tuğla, kilitli taş ve buna benzer pek çok desen, baskı kalıplarıyla asfalta verilebilmektedir. Asfalt yüzeye uygulanan baskı ile renkli yüzey kaplama çalışmaları yapılır. Böylece yüzey renklendirilmiş olur. Renkli yüzey kaplama, özel bir boya ile yapılıp, akrilik reçine ile kuvvetlendirilmiş renk bağlayıcı ve sertleştirici ile oluşturulmaktadır. Asfaltın direncini büyük ölçüde arttırmakta ve mevsim şartlarına göre çatlama ve bozulma yapmasını engellemektedir. Bu sistem dünyanın her yerinde kendini kanıtlamış ve her türlü iklim şartında trafik şartlarında da ne kadar dayanıklı olduğunu göstermiştir. Desenli asfalt uygulaması, toprak zeminden başlayarak, beton ya da asfalt üstüne de uygulanabilmektedir. Bu uygulamanın yapılabilmesi için öncelikle sözleşme imzalanmış alanlar, vaziyet planında asfalt kalınlığı, drenaj, desen ve renk seçeneklerine göre görsel ve teknik yönden müşterinin isteklerine bağlı olarak projelendirilmektedir. Uygulama sonrasında ortaya çıkan görünüm canlandırılır ve teknik bilgiler ortaya konur.

Uygulanacak yüzey % yüze yakın bir oranda sıkıştırılmış ve stabil duruma getirilmiş bir zemin olabilmektedir. Zemin ıslahı gerektiğinde de bazı malzemeler kullanılarak, alt zemin iyileştirilmesi yöntemine de gidilebilir. Zeminin kalınlığı yeterli ise, herhangi bir işleme gerek duyulmadan üst tabaka asfaltın serilmesi işlemine de geçilebilmektedir. Temizlik açısından hiçbir sorun oluşturmamaktadır.

Genel
orasadmin Hakkında

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir